Zdraví – Síla – Sebeobrana

Cílem cvičení Kung-fu (Tai Chi Chuan i Hung Kuen) je především rozvoj vlastní osobnosti – celoživotní zdraví (tělesné i duševní),  pohybové schopnosti, vnímání síly i energie (vrozené i získané), sebeobrana (fyzická i mentální), sebedůvěra a vnitřní klid.

Oba styly přináší stejné výsledky – v závislosti na tom, kolik vlastního úsilí do cvičení vložíte. Postupně se naučíte ovládat nejen své tělo, ale i mysl a snáze řešit problémy, s nimiž se v životě setkáváte. První ve cvičení kung-fu je zdraví, protože bez něj vše ostatní přestává být důležité.

Trénink Tai Chi v naší škole se pravděpodobně liší od toho, co si většina lidí pod tímto názvem představuje. U nás nejde o nácvik ladných pohybů pospojovaných do sestav, ale o komplexní bojové umění, jehož trénink je fyzicky náročný, i když techniky samotné jsou postaveny na uvolněnosti a využití síly protivníka – více ZDE.

Hung Kuen je jihočínský styl kung-fu, který je postaven na silných technikách rukou, nízkých kopech (většinou) a stabilních postojích – více ZDE.

Kung-fu je obecný (nepřesný) termín, který zahrnuje všechna čínská bojová umění. 

Tai Chi Hung Kuen
Přístup k rozvoji Zevnitř ven, od počátku vnímáte nejen fyzickou stránku cvičení, ale i práci mysli. Důraz je kladen na soustředění a vnímání každého okamžiku.  Zvenku dovnitř, začíná se fyzickým rozvojem, sílou, pružností, výbušností, ale postupně se přechází ke stejným vnitřním kvalitám jako v Tai Chi.
Trénink Klidnější, přesto fyzicky náročný. Dynamický, fyzicky náročný.
Vhodné pro Cvičení je určeno především pro zdravé lidi v dobré fyzické kondici. Cvičení je určeno především pro zdravé lidi v dobré fyzické kondici.
  Více informací zde Více informací zde

Rozpis cvičení, cenu atd. najdete ZDE