Zdraví – Vnitřní klid – Energie – Síla

Hlavním cílem cvičení Tai Chi i Hung Kuen je – celoživotní zdraví, vnitřní klid a pohoda, energie a odpovídající fyzická i psychická síla. Oba styly přináší stejné výsledky – v závislosti na tom, kolik vlastního úsilí do cvičení vložíte. Zajímá nás, zda chcete skutečně cvičit a věnovat svému rozvoji i nějaký čas mimo společné tréninky. Postupně se naučíte ovládat nejen své tělo, ale i mysl a snáze řešit problémy, s nimiž se v životě setkáváte. První ve cvičení kung-fu je zdraví, protože bez něj vše ostatní přestává být důležité. 

Rozdíl je především v přístupu ke cvičení. Pokud vás více láká dynamický, fyzicky náročný trénink plný dřiny, přijďte nejdřív zkusit Kung-fu.

Tai Chi Kung-fu
Přístup k rozvoji Zevnitř ven, od počátku vnímáte nejen fyzickou stránku cvičení, ale i práci mysli. Důraz je kladen na soustředění a vnímání každého okamžiku.  Zvenku dovnitř, začíná se fyzickým rozvojem, sílou, pružností, výbušností, ale postupně se přechází ke stejným vnitřním kvalitám jako v Tai Chi.
Trénink Klidnější, přesto fyzicky náročný, obsahuje kontakt a boj. Výjimkou je lekce Tai Chi pro zdraví. Dynamický, fyzicky náročný, více kontaktu a boje.
Vhodné pro Vhodné pro všechny, i s lehčími zdravotními problémy. Pro lidi s vážnějšími problémy je vhodné tzv. Tai Chi pro zdraví (cvičí se v úterky). Cvičení je určeno především pro zdravé lidi v dobré fyzické kondici.
Přijímáme Podle vašich možností a zájmu, ale ideální je celoživotní rozvoj, kde se můžete zlepšovat bez ohledu na věk či fyzické zdraví. Minimálně 1 rok, ale pravidelné dlouholeté cvičení je nejlepší cestou k fyzickému i duševnímu zdraví.
  Více informací zde Více informací zde

Rozpis cvičení, Cenu i Popis cesty k nám najdete ZDE
Kung-fu je obecný (nesprávný) termín, který zahrnuje čínská bojová umění. Tai Chi je jedním z nich, ale v současnosti lidé Tai Chi většinou jako kung-fu nevnímají.
Pojmem Kung-fu zde označujeme styl Hung Kuen (Hung Gar), jemuž se věnujeme.