Nové zájemce o cvičení budeme opět přibírat v lednu 2023.
Tréninky Tai Chi si můžete zdarma vyzkoušet – 24., 26. a 31.1.
Tréninky Hung Kuen si můžete zdarma vyzkoušet – 23., 26. a 30.1.
Na svou první lekci můžete přímo přijít, nemusíte se nikde registrovat ani hlásit dopředu.
Pokud budete chtít pokračovat, před prvním tréninkem v únoru už musí být provedena platba cvičení.
Co nabízíme:
Tradiční komplexní výuku Kung-fu (Tai Chi Chuan/Hung Kuen), zahrnující fyzickou zdatnost, psychickou odolnost, schopnost ubránit se v konfliktu, zdraví, fyzickou i mentální sílu i uvolněnost, schopnost vnímání principů pohybu, rozvoj práce s vnitřní energií. Kung-fu je, v ideálním případě, celoživotní program, který vám umožní se vždy rozvíjet v té oblasti, která je pro vás v daném období důležitá.
Neočekáváme, že naši studenti budou nejlepší bojovníci na světě. Ale snažíme se, aby odcházeli silnější, zdravější, uvolněnější a šťastnější. Aby jim trénink kung-fu dodal základní bojové dovednosti, sebedůvěru a vnitřní pohodu, stejně jako nezbytné dovednosti pro práci/hospodaření s dechem, energií, fyzickou i vnitřní silou.
Ovšem nezbytnou součástí je fyzický trénink, protože bez silného těla (v rámci vašich možností) není možný další rozvoj ani v dalších oblastech kung-fu.