Podzimní Zubří za námi. Za mne jeden z nejvíce (ne-li absolutně TOP) rodinných kempů!!! Domů jsem dorazil unavený, ale šťastný ze společenství přátel, s nimiž jsem akci prožil.
Přimělo mne to vyslyšet dlouholeté nenápadně vyslovované náznaky a zkusíme udělat i jeden zimní pobyt. Cvičení a prostor na výlet zimním lesem s nejlepšími lidmi na světě.