Rozvoj ve cvičení

Začátečnické období (do naučení celé Dlouhé sestavy) – V tomto období se naučíte správné provádění základních pozic a technik v Tai Chi a základní způsoby vytváření síly z nohou. Cílem je přeprogramovat mysl a tělo na využívání principů Tai Chi. Důraz bude kladen na přesné a vědomé cvičení pohybů a pochopení všech instrukcí. Chi Kung v tomto období je zaměřen na zvládnutí dechu a zajištění stability osobnosti (tělo, mysl, vědomí) před tím, než začnete s vnitřní energií pracovat. Doba strávená v této skupině bude vycházet z toho, za jak dlouho se zvládnete naučit Dlouhou sestavu, která je základním stavebním kamenem našeho stylu.
Pokročilejší Tai Chi Chuan – Cílem bude propojení různých typů síly do jednoho celku za účelem vytvoření maximální síly. Naučí vás to využívat potenciál vašeho těla nejen pro cvičení, ale i pro každodenní život. Nové sestavy, které se naučíte, mají za úkol zvládnout různé typy koordinace pohybu. Jednak při cvičení s partnerem, kde se, mimo jiné, učíte zvládnuté principy využít v situaci, kdy na rozdíl od Dlouhé sestavy nemáte žádný čas na rozmyšlenou. Ale musíte reagovat na jeho sílu a naučit se ji využít ve svůj prospěch. (Ke stejnému síli slouží i různé typy Tui Shou). U sestav se zbraněmi bude cílem osvojit si práci s nimi. Tedy základní způsob pohybu, aby se postupně zbraň stala nedílnou součástí vašeho pohybu a těla.
Zdravotní Tai Chi Chuan – Tyto lekce jsou určeny i Začátečníkům a především všem těm, pro které není naučení se kompletního Tai Chi prioritou, ale chtějí využít jeho výhody v oblasti udržení a zlepšení zdraví. Také všem, kteří chtějí chodit jen jednou týdně a nemají čas/možnosti pro vlastní cvičení a pravidelný rozvoj.
Cvičení je zde zaměřeno na zlepšení aktuální zdravotní situace a rozvoj pohybového aparátu (páteř, klouby, šlachy). Zlepšíte svoji motoriku, stabilitu, koordinaci a pohybové schopnosti.
Dále se zde cvičí cviky s vnitřní/životní energií Chi (Qi), které pomáhají zlepšit vaše dýchání, koncentraci a posilují vitalitu.
Cvičení v této skupině je fyzicky nenáročné a bez problém zvládnutelné v podstatě pro každého.

Program

obsahuje následující prvky (uvedený přehled není kompletní):

 • Tradiční sestava rodiny Yang (124 forem) – má různé úrovně provádění, z nichž každá rozšiřuje schopnosti a znalosti adepta. Níže uvádím základní charakteristiku sestavy pro prvních 6 úrovní, jejich počet je však vyšší:
  Základní provedení sestavy (Instructional form)
  Uvolnění (Loosening)
  Dvojité uvolnění (Double loosening)
  Pozitivní linie (Positive line)
  Jak využít negativitu (How to use a negative)
  Volný průchod (Free passage)
 • Zjemňující cvičení – cviky, které slouží k pochopení významu cvičení a zlepšení proudění energie Qi
 • Tui Shou (Teui Sau) – průpravná cvičení s partnerem
 • Sestavy ve dvojicích (2-man sets)
 • Tai Chi Dao (Tai Gik Dou) – sestavy a cvičení se šavlí
 • Tai Chi Jian (Tai Gik Gim) – sestavy a cvičení s mečem
 • Tai Chi Qiang (Tai Gik Cheung) – sestavy a cvičení s kopím
 • Chang Chuan (Cheung Kuen) – rychlá sestava rodiny Yang
 • Qi Gong (Hei Gung) – cvičení pro rozvoj vnitřní energie
 • Aplikace pozic ze sestavy – využití pohybů ze sestav k sebeobraně
 • Doplňková cvičení pro rozvoj síly, výbušné energie …
 • Další cvičení zaměřená na zdravotní účinky (mimo Qi Gong) ….