Cvičení Kung-fu pro děti v Brně: Ve školním roce 2023/2024 cvičení dětí nebude probíhat.

Proč by se děti měly věnovat cvičení kung-fu?

Zlepší svou fyzičku, protože v průběhu cvičení se zvětšuje i jeho fyzická náročnost.
Zlepší koordinaci pohybů, protože každý pohyb je přesně určen a musí být správně proveden v návaznosti na pohyby další.
Zlepší koncentraci mysli, protože kung-fu není jen bezhlavé mlácení rukama/nohama.
Rozvinou a posílí svou vůli, občas totiž budou muset překonat sami sebe a cvičit i to, co je nebaví. Protože jen tak se budou moci posunout dál.
Rozvinou sebeovládání, bez nějž nedokáží správně reagovat na podněty ve cvičení.
Naučí se zodpovědnosti a samostatné práci na sobě, protože pokud si nikdy nezacvičí doma sami, budou se zlepšovat pomaleji než ostatní (a to je obvykle dobrá motivace).
Najdou si zajímavý směr zájmu, protože cvičení je možná přivede ke sledování filmů o kung-fu, čtení knih a snad je zaujme i filozofie se cvičením spojená. A při troše štěstí je to odvede od pasívní konzumace zábavy (mobily, počítače atd.) a naučí se trávit část svého času aktivně. Pohybem, protože každý pohyb je přínosem. (Ovšem v tom budou potřebovat podporu rodičů!)
A zjistí, že cvičení je zábava a současně dřina, zodpovědnost i radost.

Jak vypadá cvičení dětí u nás?

Na cvičení jsou vždy přítomni 1 – 2 instruktoři (učitelé), kteří se dětem věnují. Cvičení je určeno pro děti 5 – 15 let a děti jsou při některých cvičeních rozděleny do skupin podle věku či dovedností. (Od 16 let potom přecházejí do „dospělých“.)
Děti se neučí jen kung-fu, ale součástí jsou i cviky pro rozvoj motoriky (pohybových dovedností), obratnosti, koordinace a stability. Stejně tak i základní cviky pro posílení a uvolnění celého těla.

Základem kung-fu tréninku dětí v naší škole je Hung Kuen (Hung Gar, Hong Jia). Jeden z nejslavnějších jihočínských stylů, který vychází z tradice kláštera Shaolin.

Snažíme se děti rozvíjet vytrvalost, vůli, odvahu, trpělivost, zdvořilost a obratnost.
Co na sebe?

Jakékoliv pohodlné oblečení. Tepláky, kraťasy, triko. Důležité je obutí – neklouzavé boty, které nemají černou podrážku. Cvičení totiž probíhá na parketách. (A pro rozvoj obratnosti máme gymnastické koberce.)
V tělocvičně je většinou dostatečně teplo, ale v zimě je lépe pro jistotu přibalit mikinu.
Dejte jim s sebou i pití.

A co ještě potřebujete vědět?

Děti voďte cca 10 – 15 minut před začátkem cvičení, aby se stihly připravit (převléci).

Co naopak potřebujeme my od Vás?

Doklad, že dítě je pojištěné proti úrazům. Přineste s sebou již na první/zkušební lekci. Např. kopii pojistky k nahlédnutí. (Zatím se nám žádný úraz nestal, ale „jistota je jistota.“)
Čestné prohlášení rodičů o případných zdravotních potížích dítěte. (Vyplníte na místě.)
V případě pochybností budeme požadovat potvrzení od lékaře o zdravotním stavu dítěte.

Ceník cvičení

Počet tréninků v týdnu Platba po měsících Platba na pololetí dopředu
Děti 1x týdně 300,- (250,- děti našich studentů) pouze po měsících